Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖNEMLİ:

Bu ürünü ilk defa kullanmadan önce Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tamamını dikkatle okuyunuz.

KULLANICI, Sözleşme konusu dijital ürünün ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren işbu Sözleşmede geçen anlaşma koşullarıyla bağlı olduğunu, bu koşulları başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır. İşbu hükümleri kabul etmemesi halinde KULLANICI, sözleşme konusu ürünlerden yararlanamaz ve dijital ürünü kullanamaz. Bu koşullar dışındaki kullanım halleri SATICI ŞİRKET’in telif haklarının ihlali olarak nitelendirilecektir. İşbu sözleşme hükümlerinin KULLANICI tarafından kabul edilmemesi durumunda sözleşme konusu dijital ürünü satın almamak, dijital ürünün satın alınmış olması halinde kullanmaya devam etmemek KULLANICI’nın sorumluluğundadır. SATICI, sözleşmeye konu dijital ürünün kullanımına başlandıktan sonra işbu Sözleşme hükümlerinin kabul edilmemesi sebebi ile hiçbir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri, dijital ürünün bilgisayar, tablet veya telefonda kullanılmasına bakılmaksızın bütün versiyonlarında geçerlidir.

Sözleşme konusu ürünle ilgili tüm fikri ve sınai Osteoid Sağlık Teknolojileri A.Ş. (“ŞİRKET”e) aittir. Şirket’e ait platformda yer alan herhangi bir dijital içeriğin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

1.      KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın, ŞİRKET’e ait www.osteoid.com web sitesinden (PORTAL) elektronik ortamda satın aldığı, yapay zeka destekli tasarım programı ile hastaya özel ortez üretimine yarar veri sağlayan yazılımın (“ÜRÜN”) kullanımı ve yararlanılmasına ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

İşbu Sözleşme kapsamında KULLANICI’ya sunulan ürün, seçmiş olduğu dijital ürün içeriğinde yer alan kayıtlı içeriklerdir.

ALICI, satışa konu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda Ürün’ü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön Bilgilendirme Formu ve ALICI adına gönderilecek Ürün’ün bedelini içerir fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

2.      TARAFLAR ve TANIMLAR

2.1. SATICI ŞİRKET

Unvanı                       : Osteoid Sağlık Teknolojileri A.Ş.  (“Satıcı”)

MERSİS No               : 0648064116100018

Adres                          : Reşitpaşa Mah. Katar Cad. İtü Arı 1 Teknokent Binası Blok No: 2/5 İç Kapı No: 27 Sarıyer, İstanbul

E-mail                        : [email protected]

Kep adresi              : 

Web Adresi            : www.osteoid.com

2.2. ALICI

Adı Soyadı:

Adres:

Telefon:

E-mail:

2.3. KULLANICI

ALICI ya da ALICI’ nın kullanıcı olarak bildirmiş olduğu kimse, İşbu Sözleşme konusu dijital ürünü kullanan kişidir.

Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin kurulması esnasında vermiş olduğu bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu ve Sözleşme’ye konu olan dijital ürünü hukuka aykırı bir amaçla kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Sözleşme’yi onaylarken verdiği bilgilerde bir değişiklik olması durumunda güncel bilgileri azami 15 gün içinde Şirket’e bildirmek zorundadır. Verilen bilgilerin eksik olması veya doğru olmaması yahut güncelliğini kaybetmiş olması nedeniyle Portal ya da Ürünlere erişim sağlanamaması ve/veya Portal ya da Ürünlerden faydalanılamaması durumunda Şirket’in herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmeye engel yasal bir engelinin bulunmadığını (gerçek kişiler yasal ehliyete haiz olduğunu ve tüzel kişi temsilcisi de yetkili temsilci bulunduğunu) kabul ve beyan eder.

Her kullanıcı aynı zamanda Veri Sorumlusu olduğunu kabul eder. Şirket tarafından her bir Veri Sorumlusu olan Kullanıcı’ya tek bir Kullanıcı hesabı açılır. Birden fazla Veri Sorumlusu olan artı kullanıcıya ilişkin ücretlerin ödenmesi şartına bağlı olarak mümkündür. Veri girişi yapacak kişinin veri girmesini bilen bir kişi olması gerekir.

Ürün’e erişim, kullanıcı adı ve şifrenin portala girilmesiyle mümkün olur. Başka bir kullanıcı adı belirlenmediği takdirde, kullanıcı adı, tanımlanan e-posta adresine bağlı oluşturulan kullanıcı adıdır. Kullanıcı adı ve şifresi, Kullanıcı hesabının tanımlı olduğu kişi veya bir tüzel kişilik ise ürünü kullanmak üzere yetkilendirdiği kişinin kullanımı içindir. Kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü kişilere kullandırılması ve bu durumun tespiti halinde, Şirket, her bir üçüncü kişi kullanımı için satın alınan ürünün ücreti tutarında fatura düzenleyerek kullanıcıdan bu bedeli tahsil etmek hakkını haizdir. Bunun yanında, kullanıcı adı ve şifre güvenliği ile gizliliğinin korunmasından Şirket sorumlu değildir. Site üzerinde, bu kullanıcı adı ve şifrenin kullanımı sonrasında veya bununla ilgili gerçekleştirilen her türlü işlem ve faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul olunur. Bu faaliyetler nedeniyle doğabilecek hukuki veya cezai bir sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

3.      ÜRÜN BİLGİLERİ VE ÜCRETİ

3.1. ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“SÖZLEŞME”) ve Ön Bilgilendirme Formu’nda ve Portal üzerinde özellikleri detaylı olarak belirtilen yapay zeka destekli tasarım programı ile hastaya özel ortez üretimine yarar veri sağlayan yazılım sunma hizmetini içermektedir.

3.2. Ürün’den faydalanmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin 200,00-EURO üyelik ücretini Portal’da yer alan ödeme koşulları ve araçları ile ödemesi yoluyla kullanıcı hesabı açması gerekmektedir.

3.3. Kullanıcı hesabı alan gerçek ve tüzel kişilerin her bir kullanıcı hesabı için aylık 50,00-EURO abonelik ücreti ödemesi gerekmektedir. Bu ücret aylık dönem başında fatura edilecektir. Ücretler Şirketce dönem dönem değiştirilebilir. Ücret değişiklikleri, değişikliği tarihini takip eden bir sonraki abonelik döneminin başında yürürlüğe girer. Ücret değişikliği yürürlüğe girdikten sonra Portal’ı kullanmaya devam ederek yeni ücreti kabul etmiş olunur. Üyelik dönemi boyunca Sözleşmenin feshi de dâhil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

3.4. Satıcı tarafından geliştirilen yazılımın kullanımının her bir saati karşılığı 2,00-EURO olup yazılım kullanılarak ortaya çıkarılan üretime hazır .STL dosya formatındaki veri (“Eser”) 25,00-EURO karşılığı Şirket tarafından kullanıcıya gönderilebilir.

3.5. Ücretlerde değişiklik yapılması Şirket’in takdirinde olup, yeni ücret Portal’da yayınlandığı veyahut kullanıcının Portal’a kaydolurken vermiş olduğu e-maile bilgilendirme maili gönderildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. Şirket, Kullanıcı tarafından ödemenin yapılmasını müteakip Kullanıcı’nın kayıtlı iletişim adresine kullanım ücretlerine ilişkin faturayı gönderilecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumlu olacaktır.

3.6. Kullanıcı, üyeliğini sona erdirmek istediğini, üyeliğinin biteceği tarihten en az 30 gün önce Şirkete bildirmediği takdirde, Kullanıcının üyeliği Portal’da ilan edilen güncel fiyat üzerinden otomatik olarak yenilerek ilgili yeni dönem için düzenlenecek fatura Kullanıcı’ya gönderilir.

4.      CAYMA HAKKI

İşbu Sözleşme konusu Ürün, dijital yazılımdır. Bu bakımdan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında kalması sebebiyle ALICI’ nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

5.      ÖDEME YÖNTEMLERİ

5.1. Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir:

 • Kredi Kartı ile Ödeme: www.osteoid.com web sayfasında satın alınmak istenen Ürün’ün ödeme bilgileri aşamasında yer alan yönergelerin izlenerek kredi kartı kullanmak sureti ile belirli bankalarla anlaşmalı olarak, taksit veya peşin yolla yapılan ödeme yöntemidir. Bu ödeme yönetiminin seçilmesi halinde, Ürün Bedeli, yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. 
 • İyzico ile Ödeme: Ödeme, SATICI’nın www.osteoid.com web sayfasında satın alınmak istenen Ürün’ün “iyzico ile Ödeme İçin” ödeme yönteminin seçilerek satın almanın devam ettirilmesidir. ALICI, Onayla ve Devam Et butonunun tıklanmasının ardından iyzico Güvenli Ödeme sayfasına yönlendirilerek ödemesini gerçekleştirir.

5.2. Ödeme sırasında ALICI tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile ödemede çıkabilecek aksaklıklardan SATICI sorumlu değildir.

5.3. İnternet üzerinden kredi kartı ile yapılan ödemelerin bedelleri üyenin kredi kartından otomatik olarak çekilir. Ödeme işlemi onaylandıktan sonra içerikler kullanıma açılır. ALICI Havale/Eft ile ödemeyi gerçekleştirdiğinde, ürün ücretinin hesaba geçmesinin ardından 24 saat içerisinde, KULLANICI’ nın erişimine online açılır.

6.      GENEL HÜKÜMLER

6.1. İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında; İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olur.

6.2. ALICI, satın aldığı Ürün ile ilgili; sözleşmelerin ve protokollerin okunduğunun onaylamasını ve Ürün bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesini müteakip başka bir işleme gerek kalmaksızın satış tamamlanır. Anılan onay işlemleri, Ürün’ün kullanım kapsam ve şartlarını kabul anlamına gelir. Bu suretle Ürün, belirli süre boyunca ve işbu Sözleşme’ de yer alan koşullarla KULLANICI’nın erişimine online olarak açılır.

6.3. ALICI, KULLANICI’ ya ait bilgileri tam ve eksiksiz şekilde girmekle yükümlü olup, ALICI’nın eksik veya hatalı şekilde bilgi vermesi halinde Ürün’ün kullanıma açılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’nin kurulması esnasında SATICI tarafından KULLANICI’ ya ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilerin temin edildiğini, bu kapsamda SATICI ile paylaştığı KULLANICI’ya ait kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunu, KULLANICI’ya yönelik KVKK kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gereği halinde açık rızasını aldığını), bu sebeple her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

6.4. Satın alınan Ürün, satış ve kullanımı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

6.5. ALICI, satın aldığı Ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’nın dijital ürün yazılımını içeren dijital içeriği KULLANICI’nın kullanımına açma yükümlülüğü sona erer.

6.6. Dijital ürün yazılımını içeren dijital içerik KULLANICI kullanımına açıldıktan sonra, ALICI’nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan program bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ ya ödenmez ise, SATICI sözleşmeyi sona erdirir.

6.7. SATICI’ nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve dijital ürün programı süresinde kullanıma açılmaz ise, durum ALICI’ya bildirilir. ALICI, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek dijital içeriğin kullanıma açılmasının ertelenmesini talep edebilir. ALICI siparişi iptal ederse; ödemeyi havale/eft ile yapmış ise iptalinden itibaren iade ödemesi 10 gün içerisinde gerçekleştirilir. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile ya da iyzico ödeme yöntemi ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 10 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir. Ancak ALICI, ilgili bankanın para iadesini hesabına 2-3 haftalık bir sürede yapabileceğini kabul eder ve SATICI’nın bundan doğan bir sorumluluğu olmadığını bilir.

7.      ÜRÜN KULLANIM KAPSAMI, TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BEYANLARI

ALICI/KULLANICI, madde 3’ te belirtilen Ürün’ü satın almadan önce Ürün ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını, teyit ve kabul ettiğini internet ortamında onaylamakla beyan etmiş sayılır. ALICI/KULLANICI, söz konusu Ürün’ü satın alarak Ön Bilgilendirme Formunda ve belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım ve faydalanma hakkını elde etmiştir.

7.1. KULLANICI YÖNÜNDEN

 • KULLANICI, sözleşmeye konu Ürün’ü işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan hükümlere uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • KULLANICI, satın alma esnasında vermiş olduğu bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu ve bu bilgilerde sonradan meydana gelen herhangi bir değişikliği SATICI’ ya derhal bildireceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
 • Ürün, internet erişimi gerektirir. Söz konusu internet bağlantısının sağlanması, kalitesi ve güvenliği KULLANICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICI, Ürün’ün kullanılmasıyla ilgili olarak elektronik cihazından/cihazlarının donanımsal eksikliklerinden; internet kalitesi ya da erişiminden kaynaklanan sorunlardan ŞİRKET’in hiçbir koşul altında sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
 • KULLANICI, şifre ve Kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve Kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, dijital ürünü herhangi bir üçüncü şahsa kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal SATICI’ ya haber vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • KULLANICI, sözleşme konusu Ürün’ü yalnızca bireysel olarak kullanacağını, herhangi bir üçüncü şahsın kullanımına izin vermeyeceğini, her ne şekilde olursa olsun ticari amaçla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, Ürün ve Portal’ın kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Şirket’i sorumsuz kabul ettiğini; Şirket’in bu nedenle üçüncü kişilere ödemek durumunda kalabileceği herhangi bir tazminatı derhal ve nakden Şirket’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • KULLANICI, Ürünü kullanırken herhangi bir gizlilik ihlali söz konusu olması halinde derhal ve gecikmeksizin SATICI’yı bilgilendireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • KULLANICI, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve SATICI’nın elinde olmayan sebeplerle ürünün kullanılamaması durumunda SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi bir nam altında SATICI’ dan tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • KULLANICI, almış olduğu ücretli içeriğe sahip içeriği kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek SATICI’ dan herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.
 • KULLANICI, SATICI’nın sunduğu ürünü alması dolayısıyla SATICI tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, KULLANICI satın aldığı dijital içerikleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların lisanslı olduğunu, lisansız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • KULLANICI, Ürün’ü kullanırken gerçekleştirdiği tüm eylemlerden sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

7.2. SATICI YÖNÜNDEN

·        SATICI, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur. SATICI tarafından sağlanan ürünlere ilişkin dijital yazılımın ALICI’ya ait elektronik cihazlarda çalıştırılması için üçüncü taraflarca sağlanan uygulamalara ilişkin her türlü sorumluluk KULLANICI’ya aittir. SATICI, doğrudan doğruya dijital ürünle ilgili olmayan internet bağlantısı, cihaz, teknik ve kullanıcı kaynaklı sorunlardan hiçbir koşul altında sorumlu tutulamaz. Ayrıca SATICI, Ürünün dayandığı yazılımın hatasız ve kesintisiz çalışacağının garantisini vermez.

·        SATICI, mücbir sebepler hariç olmak üzere, işbu Sözleşme kapsamında satın alınan ürün bakımından Portal’da belirtilen kullanım sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür. Ürün’ün güncellenmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla bu süre içerisinde ALICI’nın dijital içeriklere erişememesi, sürekliliğin ihlali anlamına gelmeyecektir.

·        SATICI, Ürün’ün sunumunun ALICIYA teslim edilmesinin (ifanın) kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkansızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya bildirmekle yükümlü olacaktır. SATICI ayrıca söz konusu Ürün ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri Portal’da veya e-mail yolu ile tüm ALICI/KULLANICI’lara duyurmakla yükümlüdür.

·        SATICI yalnızca işbu Sözleşme’de, Portal’da veyahut sözleşmenin diğer ayrılmaz parçası kabul edilen protokollerde bilgileri yer alan Ürün’ü ALICI’ ya sağlamakla yükümlü olup, ALICI/KULLANICI’ya bir başarı veya kesin bir sonuç taahhüdünde bulunmamaktadır. Ürün’ün ALICI/KULLANICI’nın subjektif beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu değildir.

·        SATICI, Ürün ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan, veri kaybından veya herhangi bir ses, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan, Ürün’ün ALICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkının ve/veya mülkiyet hakkının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Ayrıca, KULLANICI’nın işbu Sözleşme hükümlerine aykırı eylemleri neticesi meydana gelen zararlardan SATICI hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

·        SATICI, Ürün’ün kullanımının kesintisiz ve hatasız olacağını taahhüt etmemektedir. Şirket her ne kadar Ürün’ün yedi gün ve yirmi dört saat kullanılabilir olmasını hedeflemekte ise de Ürün’e ve Portal’a erişimi sağlayan sistemlerin doğru ve efektif çalışacağına ve daima Kullanıcı tarafından erişilebilir olacağına dair bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Portal’a ve Ürün’e erişimin zaman zaman engellenebileceğini ya da direk Ürün’e erişimin kesilebileceği-kesintiye uğratılabileceğini/uğrayabileceğini kabul eder. SATICI, söz konusu engelleme veya kesintilerden veya bunların doğuracağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

·        SATICI, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Portal’ın kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak SATICI, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Şirket’in işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükârda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar kullanıcı tarafından işbu sözleşmeye konu hizmetler kapsamında SATICI’ya ödediği tutarla sınırlı olacaktır. Bu tutarı aşan zararlar bakımından Kullanıcı SATICI’ya bir talep yöneltemez. Bu tutarı aşan zararlar bakımından Kullanıcı, haklarından feragat etmektedir.

8.      SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ

8.1. İşbu Sözleşme, sözleşmenin elektronik ortamda Kullanıcı tarafından kabul edilmesiyle veya imza ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

8.2. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşmeyi dilediği zaman ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Bununla birlikte, SATICI, Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolmaması durumunda, kalan süre kadar ücreti iadesi yapmayacaktır. Kullanıcı dilerse, sözleşmeyi feshetmek yerine, Şirket’in onayına tabi olarak, üyeliğini üçüncü bir kişiye devredebilecektir.

8.3. Taraflardan birinin işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi veya hukuka aykırı hareket etmesi halinde, diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu ihlal veya aykırılık azami 15 gün içerisinde giderilmez ise, Sözleşme, bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen ihlal veya aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket ihlal veya aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır.

8.4. Sözleşmenin feshi Tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

9.      LİSANS

9.1. İşbu Sözleşmeye konu dijital yazılımın satın alınmasıyla SATICI’ ya ait ÜRÜN’ün (ESER) münhasır olmayan ve yalnızca kullanım hakkına ilişkin lisansın, KULLANICI’ya sınırlı ve süreli olarak tevdii söz konusudur.

9.2. ÜRÜN, yürürlükteki her türlü mevzuat ile korunmakta olup, İşbu Sözleşme ile KULLANICI’ya ÜRÜN’den doğan herhangi bir mali ya da manevi hakkın devri yapılmamakta; yalnızca Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında münhasır olmayan kullanım lisansı, ticari olmayan ve kişisel kullanım için tevdi olunmaktadır.

9.3. SATICI, işbu Sözleşme’nin kullanıcıya bırakmadığı ÜRÜN’e ilişkin her türlü hakkı, mülkiyeti ve menfaati (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte tüm Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları dahil) açıkça saklı tutar.

9.4. KULLANICI, İşbu Sözleşme konusu lisanstan doğan, SATICI’nın fikri mülkiyet haklarını ihlal ederek; eseri izinsiz kopyalaması, çoğaltması, dağıtması ya da izin gerektirecek şekilde görüntülemesi, bazı çalışmalarda kullanarak türetmesi (türevlerini oluşturması) gibi hallerde, SATICI’ ya 10.000.000 EURO cezai şartı herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın ödemeyi; bu cezai şartın fahiş olmadığını, ihlalin ve kusurun ağırlığına göre bu ceza miktarını artırabileceğini ve mahkemelerden terkini veya tenkisini talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca, ilgili mevzuat çerçevesinde suç veya ceza öngören hükümlerden doğan ve/veya Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Rekabet Hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat ve/veya tüm dava haklarını saklı tutar.

10.   KULLANIM SINIRLARI

10.1. KULLANICI,

 • Ürünün yahut üründe sunulan içeriğin herhangi bir yazılım bileşenine ilişkin olarak kısmen veya tamamen tersine mühendislik yapamaz, uygunsuz bir erişim elde etme teşebbüsünde bulunamaz,
 • dijital ürünün bir kısmını ya da tamamını kopyalayamaz, taklit edemez, 2. El dahil olmak üzere satışını yapamaz, sosyal medya ortamlarında ve diğer internet sitelerinde yayınlayamaz ve bu platformlarda satışa sunamaz,
 • ürünü, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan amaçlar haricinde kullanamaz,
 • SATICI’ nın fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal edecek herhangi bir eylemde bulunamaz,
 • sistemin bütünlüğüne, veya sistemde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verecek eylemlerde bulunamaz,
 • dijital ürün (ESER) üzerindeki herhangi bir ticari markayı veya işareti kapatamaz, kaldıramaz, değiştiremez veya tahrif edemez,
 • ürünün herhangi bir bölümünü ya da tamamını kopyalayamaz, kiraya veremez, lisans sağlayamaz yahut 2. el dahil olmak üzere satışını yapamaz,
 • ürünün tamamını yahut herhangi bir bölümünü başka bir web sitesinde paylaşamaz,
 • ürüne zarar verici nitelikte kötü amaçlı yazılım yahut zararlı kod kullanamaz,
 • ürünü, ürün ile doğrudan rekabet edebilecek herhangi bir ürün, hizmet veya teknolojiyi geliştirmek, ticarileştirmek, lisanslamak veya satmak amacıyla kullanamaz
 • SATICI’nın veya üçüncü bir şahsın telif, marka, patent, ticari sır başta olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmayarak haklarını ihlal edecek eylemlerde bulunamaz,
 • dijital ürün’ün kullanımı için kendisine tahsis edilmiş kullanıcı bilgilerini veya şifre bilgilerini paylaşamaz,

10.2. SATICI’ nın bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat hükümlerine ve/veya cezai hükümlere başvurma hakkı saklıdır.

10.3. KULLANICI, SATICI’nın hem 9.4. maddede anılan cezai şart bedelini hem de borcun ifasına aykırılıktan doğacak tazminat bedelinin ifasını ayrı ayrı talep edeceğini kabul eder.

10.4. KULLANICI’nın İşbu Sözleşme hükümlerine aykırı eylem ya da işlemi sebebiyle, SATICI’nın işbu Sözleşmeyi feshetme KULLANICI’ya sağlanan dijital içeriğin kullanımına son verme ve KULLANICI’nın Ürün’e erişimini kapatma, kısıtlama veya askıya alma hakkı saklıdır.

10.5. KULLANICI’ nın dijital ürünü işbu Sözleşme hükümlerine aykırı kullanımı halinde yukarıdaki hükümler hariç, SATICI’nın gerekli her türlü müdahalelerde bulunma hakkı saklıdır.

11.   ELEKTRONİK İLETİ

11.1. Kullanıcıya özel ürün verilebilmesi için dijital ürünün satın alınması sırasında isim, soyisim, adres ve e-mail adresinin alınması gereklidir. Bu bilgiler olmadan dijital içeriğe erişim sağlanması mümkün değildir. Bu aşamada KULLANICI’ nın, bilgilerinin doğruluğunu teyit etmesi dijital ürünün işlevselliği bakımından önemlidir.

11.2. SATICI, Ürün’ün sağlandığı, KULLANICI’ ya ait elektronik cihazın IP adresini Sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması (6698 sayılı KVKK m.5/2-c) nedeniyle kaydeder. KULLANICI’ ya ait IP adresinin işlenmesi, dijital ürünün kurulumunun, güvenliğinin sağlanması ve ileride doğabilecek arıza-hataların giderilebilmesi bakımından gereklidir.

11.3. Şirket, Kullanıcı’ya sunduğu Ürün’de işlem yapacağı her dosya için otomatik olarak numaralandırma yapacaktır. Bu dosyalar, hasta adıyla değil bu numara ile adlandırılacak olup Kullanıcı, hasta adını Portal üzerinde paylaşmayacağını, söz konusu hastaların kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde kendi sistemine işleyeceğini kabul ve taahhüt eder. Şirket, anonim verileri yazılım geliştirme amacıyla kullanabilecektir.

11.4. KULLANICI daha detaylı bilgiye erişim için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni’ ne ve Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına Portal üzerinden ulaşılabilir.

12.   UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ MERCİİ

İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13.   YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ALICI, bu hususu bilerek Sözleşme’ yi okumuş ve onaylamıştır. Kullanıcı ile Şirket arasındaki iletişim Kullanıcı tarafından kayıt olurken bildirilen e-mail adresi vasıtasıyla veya Portal’da yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla yapılır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Portal’ı bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Taraflar arasında yapılan tüm e-posta yazışmaları veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan yazışmalar, yazılı delil niteliğindedir.

Scroll to Top