Teslimat ve İade Şartları

ALICI, satın aldığı Ürün ile ilgili; sözleşmelerin ve protokollerin okunduğunun onaylamasını ve Ürün bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesini müteakip başka bir işleme gerek kalmaksızın satış tamamlanır. Anılan onay işlemleri, Ürün’ün kullanım kapsam ve şartlarını kabul anlamına gelir. Bu suretle Ürün, belirli süre boyunca ve işbu Sözleşme’ de yer alan koşullarla KULLANICI’nın erişimine online olarak açılır.

İşbu Sözleşme konusu Ürün, dijital yazılımdır. Bu bakımdan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında kalması sebebiyle ALICI’ nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

Scroll to Top